SES je mezinárodní vzdělávací systém většího, dynamického použití mozku
  Naší specializací je oblast ovládání stresu, kontroly své mysli a většího využívání mozku
  Používáme unikátní program subjektivního vzdělávání, který ideálně propojuje a doplňuje všechny objektivní dovednosti v činnostech firmy

  Podstatou BBD je rozpracovaný systém celkového použití mozku, který vychází z dlouholeté mezinárodní zkušenosti
  Našim cílem je naučit účastníky našich kursů více využívat svých mentálních schopností pomocí procesu BBD, aby následně kontinuálním celkovým použitím mozku zvýšili kvalitu svého života
  Podstatou tohoto procesu je synchronizované využívání obou mozkových hemisfér – levé logické, racionální a pravé intuitivní, tvořivé.
  Toto mimořádné efektivní využití mozku je dosahováno v relaxovaném stavu, zvaném alfa stav. Ten nabízí výjimečné vlastnosti, jako jsou např. vynikající paměť, soustředění, kreativní myšlení a intuitivní rozhodování
  Umožňuje mobilizaci imunitního systému a v konečné fázi přístup do „knihovny“ prožitých zkušeností (podvědomí), což je předpokladem efektivní sebevýchovy a vývoje osobnosti
  Vycházíme z osvědčeného celosvětového systému Silva method, který se více jak padesát let zabývá oblastí lidského myšlení.
  Nepřerušeně funguje od roku 1966, v současné době ve 111 zemích světa s více než 14 milióny absolventů.
  Našimi absolventy jsou špičkoví manažeři, vrcholoví sportovci, politici, vědečtí pracovníci, úspěšní podnikatelé. Nabytých znalostí používají ke zlepšení svého vnímání, paměti, schopnosti rozhodování a řízení.
  Metoda BBD umožňuje ovládnout svou mysl tak, aby pracovala efektivně k vašemu úspěchu.
  Jsme specialisté na problematiku ovládání stresu a většího použití mozku.
  Jsme tu, abychom Vám pomohli rozvinout nekonečné možnosti Vašeho vnitřního potenciálu
  S námi dokážete snadněji a rychleji zdokonalit své schopnosti a uchovat si elán a tvořivé nadšení v pracovním i osobním životě

Zaměření programu pro jednotlivce a manažerské týmy
  Zvýšení hladiny energie a uchování si nadšení a ctižádosti
  Lepší komunikace se spolupracovníky a klienty
  Snížení stresu a efektivnější hospodaření s časem
  Odstraňování a řešení problémových situací
  Objevování tvůrčích řešení

 

 © SES, spol. s r. o.      created by Petr Sýkora